Odbory

Denné štúdium:
Sociálno-výchovný pracovník 7661 M
Animátor voľného času 7662 M
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M

Pomaturitné externé štúdium:
Špeciálna pedagogika 7518 Q