DOD a prijímacie pohovory 2017/2018

Termíny Dní otvorených dverí a prijímacích pohovorov nájdete v nasledujúcom odkaze:

Dokument DOD a prijímacie pohovory 2017/2018