Prihláška na štúdium a prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020

Termíny prijímacích pohovorov nájdete v sekcii Kritériá prijatia. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás emailom na adrese pasa@paneuropasa.sk.

Prihláška na denné štúdium

Prihláška na pomaturitné štúdium (aj pre externé štúdium)