OFICIÁLNY ZOZNAM PREDMETOV, Z KTORÝCH SA BUDE UZATVÁRAŤ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA