Predlžujeme termín podania prihlášok do 31. 08. 2021

Milí záujemci, 

predlžujeme termín podania prihlášok do 31. 08. 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na adrese: pasa@paneuropasa.sk 

Tešíme sa na Vás.