„Deň nepárnych ponožiek“ (Odd socks day)

„Deň nepárnych ponožiek“ (Odd socks day) predstavuje začiatok týždňa boja proti šikanovaniu. Tento rok pripadá na 14.11.2022 (pondelok).  

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť, aby prišli všetci žiaci v tento deň do školy v nepárnych ponožkách, teda s každou inou.