Online zápis na pomaturitné externé štúdium

Milí záujemcovia, v školskom roku 2023/2024 otvárame možnosť prihlásiť sa na pomaturitné štúdium v odboroch „Špeciálna pedagogika“ a „Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“.

Podmienky prijatia a prihlášku nájdete nižšie v dokumentoch, ktoré je potrebné si stiahnuť, prečítať a riadne vyplnené odoslať na uvedenú mailovú adresu.

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

PODMIENKY-PRIJATIA-POMATURITNE-UCITELSTVO-PRE-MS-a-VYCHOVAVATELSTVO-2023_2024-2 Stiahnuť

PODMIENKY-PRIJATIA-POMATURITNE-SPECIALNA-PEDAGOGIKA-2023_2024-1 Stiahnuť

Prihlaska-pomaturitne-studium Stiahnuť