Výsledky prijímacích skúšok

Milí uchádzači,

nižšie nájdete výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 v odbore – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník a animátor voľného času. Rozhodnutie o prijatí si viete pozrieť v dokumentoch na stiahnutie pod Vami evidovaným kódom uchádzača v príslušnom odbore.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu školu 🙂

Výsledky – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Výsledky – Sociálno-výchovný pracovník

Výsledky – Animátor voľného času