2. kolo prijímacích pohovorov

Termín 2. kola prijímacích pohovorov na našu školu sa budú konať 21.06.2022. Tešíme sa na Vašu účasť :)

ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Prihlášky na štúdium pre školský rok 2022/2023