„Deň nepárnych ponožiek“ (Odd socks day)

„Deň nepárnych ponožiek“ (Odd socks day) predstavuje začiatok týždňa boja proti šikanovaniu. Tento rok pripadá na 14.11.2022 (pondelok).  

Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť, aby prišli všetci žiaci v tento deň do školy v nepárnych ponožkách, teda s každou inou.

Dni otvorených dverí

Milí rodičia,

pozývame Vás na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.11. 2022 (pondelok), 19.12. 2022 (pondelok) a 23.01.2023 (pondelok) od 9:00 – 15:00 individuálnou formou. V prípade záujmu je nutné dohodnúť si konkrétny termín/čas stretnutia emailom na pasa@paneuropasa.sk

Tešíme sa na Vás :)