Maturitné témy

Milí študenti,

v zmysle III. časti bodu 5 a časti IV. bodu 3 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, zverejňujeme na našej stránke maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou pre odbor 7649 N Učiteľstvo a vychovávateľstvo v MŠ:

1. Názov témy: Školský systém na Slovensku

2. Názov témy: Vyučovanie a vzdelávanie

3. Názov témy: Vyučovací proces

4. Názov témy: Výchova

5. Názov témy: Výchova mimo vyučovania

6. Názov témy: Základné školské dokumenty

7. Názov témy: Inovatívnosť a tvorivosť v škole

8. Názov témy: Dieťa v predškolskom veku, význam predprimárnej edukácie a materského školstva

9. Názov témy: Dieťa školského veku a adolescencie, význam edukácie

10. Názov témy: Dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

11. Názov témy: Tvorivá dramatika v materskej škole

12. Názov témy: Hra a hračka ako podporný činiteľ v predprimárnej edukácii

13. Názov témy: Výtvarné umenie a výchova umením v materskej škole

14. Názov témy: Hudobná výchova v predprimárnej edukácii

15. Názov témy: Socializácia, sociálne učenie a poruchy socializácie

16. Názov témy: Osobnosť a činitele utvárania osobnosti

17. Názov témy: Rodina a problémy súčasnej rodiny

18. Názov témy: Komunikácia s deťmi predškolského veku, školského veku a adolescencie

19. Názov témy: Psychopatológia a výchovná a vzdelávacia práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

20. Názov témy: Sociálna skupina a práca so skupinou

21. Názov témy: Správanie a poruchy správania detí

22. Názov témy: Učenie a poruchy učenia

23. Názov témy: Náročné životné situácie, stres a syndróm vyhorenia

24. Názov témy: Domáce násilie a pomoc zo strany učiteľa

25. Názov témy: Diagnostické metódy učiteľa

Prajeme Vám veľa šťastia!

Výsledky prijímacích skúšok

Milí uchádzači,

nižšie nájdete výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 v odbore - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník a animátor voľného času. Rozhodnutie o prijatí si viete pozrieť v dokumentoch na stiahnutie pod Vami evidovaným kódom uchádzača v príslušnom odbore.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu školu :)

Výsledky - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Výsledky - Sociálno-výchovný pracovník

Výsledky - Animátor voľného času

Online zápis na pomaturitné externé štúdium

Milí záujemcovia, v školskom roku 2023/2024 otvárame možnosť prihlásiť sa na pomaturitné štúdium v odboroch "Špeciálna pedagogika" a "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo".

Podmienky prijatia a prihlášku nájdete nižšie v dokumentoch, ktoré je potrebné si stiahnuť, prečítať a riadne vyplnené odoslať na uvedenú mailovú adresu.

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

PODMIENKY-PRIJATIA-POMATURITNE-UCITELSTVO-PRE-MS-a-VYCHOVAVATELSTVO-2023_2024-2 Stiahnuť

PODMIENKY-PRIJATIA-POMATURITNE-SPECIALNA-PEDAGOGIKA-2023_2024-1 Stiahnuť

Prihlaska-pomaturitne-studium Stiahnuť

2% daň

Milí rodičia, priatelia a priaznivci, nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie, radi by sme Vás touto cestou oslovili s možnosťou venovania 2% dane OZ PROFKREATIS, ktoré bolo dlhoročným zriaďovateľom Súkromnej základnej školy a naďalej s nami úzko spolupracuje. Vaše 2% budú použité na renováciu priestorov školy a zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia do tried.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
Obchodný názov: OZ PROFKREATIS
Sídlo: Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
IČO: 308 15 321
IBAN:  SK18 1100 0000 0026 2385 2508
Právna forma: Občianske združenie

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme Vám!

Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Nevieš sa rozhodnúť čo chceš v budúcnosti robiť? A čo takto stať sa obojím. Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Ak ťa baví práca s deťmi, určite ťa budú zaujímať predmety ako metodika hudobnej, výtvarnej či telesnej výchovy, ale aj psychológia či pedagogika.  Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí pri práci s deťmi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery, zostaneš v odbore v rámci učiteľstva pre materské školy či si vyberieš psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

Ak už maturitu máš, môžeš si u nás svoje vedomosti a schopnosti zdokonaliť v podobe 2-ročného externého pomaturitného štúdia. Stačí, ak nám pošleš prihlášku do 31. mája a my sa s tebou spojíme.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v triedach predškolákov, v centrách voľného času, v detských kútikoch, ako asistent učiteľa, ale aj v mnohých iných povolaniach. My sme pre teba tá správna voľba.