2% daň

Milí rodičia, priatelia a priaznivci, nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie, radi by sme Vás touto cestou oslovili s možnosťou venovania 2% dane OZ PROFKREATIS, ktoré bolo dlhoročným zriaďovateľom Súkromnej základnej školy a naďalej s nami úzko spolupracuje. Vaše 2% budú použité na renováciu priestorov školy a zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia do tried.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
Obchodný názov: OZ PROFKREATIS
Sídlo: Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
IČO: 308 15 321
IBAN:  SK18 1100 0000 0026 2385 2508
Právna forma: Občianske združenie

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme Vám!

Dni otvorených dverí

Milí rodičia,

pozývame Vás na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21.11. 2022 (pondelok), 19.12. 2022 (pondelok) a 23.01.2023 (pondelok) od 9:00 – 15:00 individuálnou formou. V prípade záujmu je nutné dohodnúť si konkrétny termín/čas stretnutia emailom na pasa@paneuropasa.sk

Tešíme sa na Vás :)

Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Nevieš sa rozhodnúť čo chceš v budúcnosti robiť? A čo takto stať sa obojím. Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Ak ťa baví práca s deťmi, určite ťa budú zaujímať predmety ako metodika hudobnej, výtvarnej či telesnej výchovy, ale aj psychológia či pedagogika.  Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí pri práci s deťmi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery, zostaneš v odbore v rámci učiteľstva pre materské školy či si vyberieš psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

Ak už maturitu máš, môžeš si u nás svoje vedomosti a schopnosti zdokonaliť v podobe 2-ročného externého pomaturitného štúdia. Stačí, ak nám pošleš prihlášku do 31. mája a my sa s tebou spojíme.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v triedach predškolákov, v centrách voľného času, v detských kútikoch, ako asistent učiteľa, ale aj v mnohých iných povolaniach. My sme pre teba tá správna voľba.

Chceš sa stať špecialistom na deti a žiakov s poruchami a znevýhodneniami?

Chceš sa stať špecialistom na deti a žiakov s poruchami a znevýhodneniami?

Ak vieš, že chceš pracovať s deťmi a zároveň chceš pomáhať, prihlás sa ku nám.  V našej škole ťa za 2 roky externého štúdia budú vzdelávať a pripravovať na tvoje budúce povolanie mladí učitelia i odborníci z praxe, ktorí sa s tebou podelia o všetky svoje vedomosti.  

Ak ťa baví práca s deťmi, určite ťa budú zaujímať predmety ako metodika hudobnej, výtvarnej či telesnej výchovy, ale aj psychológia či pedagogika.  Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí pri práci s deťmi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery, zostaneš v odbore v rámci učiteľstva pre materské školy či si vyberieš psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v triedach predškolákov, v centrách voľného času, v detských kútikoch, ako asistent učiteľa, ale aj v mnohých iných povolaniach. My sme pre teba tá správna voľba.

Chceš sa stať Animátorom voľného času?

Chceš sa stať Animátorom voľného času?

Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Študovať budeš predmety ako základy cestovného ruchu, metodika aktivít voľného času alebo manažment a marketing aktivít voľného času, ktoré ti dajú mnohé vedomosti, s ktorými sa nikdy nestratíš. Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí v praxi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery či psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v centrách voľného času, v detských kútikoch či v lukratívnych hoteloch. Tvoje budúce povolanie ťa vezme do rôznych kútov sveta pri práci v cestovnom ruchu. Úspešný však budeš aj keď sa rozhodneš stať asistentom učiteľa. My sme pre teba tá správna voľba.