Coffee time

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. 
Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy
Štvrtok
09:00 – 10:00
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Školsky psychológ
Streda
08:00 – 09:00
Mgr. Katarína Župinová
Učiteľ
Utorok
07:00 – 07:45