Coffee time

PaedDr. Jana Slovíková
Zástupca pre pomaturitné štúdium
Streda
08:00 – 09:00
PhDr. Veronika Bisaki, PhD. 
Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy
Štvrtok
09:00 – 10:00
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Školsky psychológ
Streda
08:00 – 09:00
Mgr. Zuzana Nováková
Výchovný poradca
Utorok
09:00 – 10:00
Mgr. Katarína Hauková
Učiteľ
Pondelok
07:30 – 08:00
Mgr. Katarína Župinová
Učiteľ
Utorok
07:00 – 07:45