Tea time

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. 
Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy
Streda
15:00 – 17:00
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Školský psychológ
Streda
12:00 – 13:00
Mgr. Katarína Župinová
Učiteľ
Streda
13:30 – 14:00