Chceš sa stať sociálno – výchovným pracovníkom?

Chceš sa stať sociálno – výchovným pracovníkom?

Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Študovať budeš predmety ako psychológia, pedagogika, sociológia, metódy sociálnej práce i sociálno – právna ochrana. Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, s ktorými sa vo svete nestratíš a dohovoríš sa kdekoľvek. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii, ale aj využívaniu tvojich vedomostí v praxi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš psychológiu, sociológiu, sociálnu prácu, učiteľské smery, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, v školských kluboch detí, v centrách voľného času, ale taktiež môžeš pomáhať ľuďom ako sociálny pracovník, ktorý im bude pomáhať riešiť problémy, či ich bude opatrovať. Ak sa chceš stať  učiteľom materskej školy, vychovávateľom, asistentom sociálneho pracovníka či sociálnym pracovníkom, my sme pre teba tá správna voľba.