Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2023/2024.

Prázdniny     Posledný deň vyučovania   Termín prázdnin   Začiatok vyučovania 
Jesenné27. október 2023 28. – 31. október 20232. november 2023
Vianočné22. december 202323. december 2022
– 7. január 2024
8. január 2024
Jarné1. marec 20244. marec –
8. marec 2024
11. marec 2024
Veľkonočné27. marec 202428. marec –2. apríl 20243. apríl 2024
Letné28. jún 20241. júl–
30. august 2024
2. september 2024