Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2016/2017.

Prázdniny      posledný deň vyučovania       začiatok vyučovania 
Jesenné 27.10.2016 štvrtok 2.11.2016 streda
Vianočné 22.12.2016 štvrtok 9.1.2017 pondelok
Polročné 2.2.2017 štvrtok 6.2.2017 pondelok
Jarné 17.2.2017 piatok 27.2.2017 pondelok
Veľkonočné 12.4.2017 streda 19.4.2017 streda
Letné 30.6.2017 piatok 4.9.2017 pondelok