Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2021/2022.

Prázdniny     Posledný deň vyučovania   Termín prázdnin   Začiatok vyučovania 
Jesenné27.10.2021 (streda)28. – 29. 10. 20212.11.2021 (utorok)
Vianočné22.12.2021 (streda)23. december 2021
– 7. január 2022
10. január 2022
(pondelok)
Polročné3. február 2022
(štvrtok)
4. február 2022
(piatok)
7. február 2022
(utorok)
Jarné25. február 2022
(piatok)
28. február –
4. marec 2022
7. marec 2022
(pondelok)
Veľkonočné13. apríl 2022
(streda)
14. apríl–
19. apríl 2022
20. apríl 2022
(streda)
Letné30. jún 2022
(štvrtok)
1. júl–
31. august 2022
5. september 2022
(pondelok)