Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2022/2023.

Prázdniny     Posledný deň vyučovania   Termín prázdnin   Začiatok vyučovania 
Jesenné27.10.2022 28. – 31. 10. 20222.11.2022
Vianočné22.12.2022 23. december 2022
– 7. január 2023
9. január 2023
Jarné17. február 202320. február –
24. február 2023
27. február 2023
Veľkonočné5. apríl 20236. apríl–
11. apríl 2023
12. apríl 2023
Letné30. jún 20231. júl–
31. august 2023
4. september 2023