Trieda 2.A

O triede

  Učiteľ pre kontakt s rodičmi
Mgr. Katarína Župinová

V druhom ročníku študentom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
 • individuálny prístup ku študentom
 • školského psychológa, aktívne sa zapájajúceho do života a fungovania triedy
 • rozvoj prezentačných zručností študentov
 • práca s programom Druhý krok
 • rozvíjanie tolerancie a akceptácie odlišnosti študentov
 • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav
 • individuálne a skupinové aktivity
 • prípravu študentov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
 • priateľský prístup učiteľa ku študentom

Predmety

 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A
 • Zoznam predmetov žiakov 2.A

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.7.
PonSOCTSVSJLANJPSYPSY
UtBSZBSZAPISJAMEČPEDMAT
StrTSVMEČSOPSOPAPISJADEJ
ŠtvGEGSJLOBNSJLANJMATPED
PiaANJSPVSJASOCSPVETV

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:25 - 13:10
7. hodina 13:15 - 14:00