Kontakty

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava
IČO: 308 68 645
Elokované pracovisko:
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Na Vaše otázky radi odpovieme na:

Tel: +421 2 53 412 593, 0903 478 002

Bankové spojenie:

IBAN: SK 4811000000002620853310
Zriaďovateľ školy a štatutárny zástupca:
PhDr. Veronika Bisaki
Riaditeľ školy:
PhDr. Veronika Bisaki