Kontakty

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Sklenárova 1
821 09 Bratislava
IČO: 308 68 645
Kancelária riaditeľa:
+421 911 966 710

Prof. PhDr. Eva Gajdošová – Odborný garant a zakladateľ školy
+421 903 468 345

PhDr. Veronika Bisaki – Štatutárny zástupca a riaditeľ školy
+421 903 478 002

Mgr. Michaela Györgyfiová – Zástupca riaditeľa školy
+421 908 986 439

PaedDr. Janka Slovíková – Zástupca riaditeľa školy
+421 948 034 954

Bankové spojenie:
IBAN: SK 4811000000002620853310