Kontakty

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Sklenárova 1
821 09 Bratislava
IČO: 308 68 645
Na Vaše otázky radi odpovieme na:
Tel: +421 903 478 002

Bankové spojenie:

IBAN: SK 4811000000002620853310
Zriaďovateľ školy a štatutárny zástupca:
PhDr. Veronika Bisaki
Riaditeľ školy:
PhDr. Veronika Bisaki