Kontakty

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna

Sklenárova 1
821 09 Bratislava

IČO: 308 68 645

Bankové spojenie:
IBAN: SK 4811000000002620853310

Kancelária riaditeľa

Prof. PhDr. Eva Gajdošová

Odborný garant a zakladateľ školy

PhDr. Veronika Bisaki, PhD.

Štatutárny zástupca a riaditeľ školy

+421 903 478 002

Mgr. Michaela Györgyfiová

Zástupca pre personálnu a finančnú agendu (prestup a zápis žiakov)

+421 908 986 439

PaedDr. Janka Slovíková

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť

+421 948 034 954

Napíšte nám