Pomaturitné štúdium – externé


V školskom roku 2023/2024 máme otvorené 2-ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Zároveň máme otvorené 2-ročné externé pomaturitné špecializačné štúdium v odbore Špeciálna pedagogika.

Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Špeciálna pedagogika
Termín zasielania prihlášok30.06.2024 zasielajte online na email: pasa@paneuropasa.sk