Špeciálna pedagogika

Vyučovacie predmety

 1.r Špeciálna pedagogika2.r Špeciálna pedagogika
Anglický jazyk2020
Základy špeciálnej pedagogiky1510
Psychológia a patopsychológia dieťaťa2015
Sociológia10
Biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa1010
Telesná výchova so špeciálnym zameraním1515
Metodika výchovno – vzdelávacích činností1515
Základy manažmentu1010
Etopédia1515
Psychopédia1515
Neurológia a psychiatria1515
Foniatria15
Seminár z odbornej praxe15
Logopédia1010
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom1010
Dramatická výchova1010