Denné štúdium

Absolventi týchto študijných odborov sú pripravovaní jednak na vstup do praxe a jednak na štúdium na vysokej

škole, predovšetkým  v odboroch spoločenskovedného a humanitného zamerania:

 • sociálna práca
 • psychológia
 • pedagogika
 • špeciálna pedagogika
 • sociológia
 • manažment
 • politológia
 • kulturológia
 • masmediálna komunikácia
 • marketing
 • právo