Novinky

Maturitná skúška

Maturita 1. časť from Sosmis on Vimeo. Maturita 2. časť from Sosmis on Vimeo. Maturita 3. časť from Sosmis on Vimeo.

Ponúkame

poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým počtom žiakov v triede rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci všetkých predmetov ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka žiakom je denne k dispozícií …

Odbory

Denné štúdium: Sociálno-výchovný pracovník 7661 M Animátor voľného času 7662 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M Pomaturitné štúdium denné: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 N …

Najnovšie na našej Facebook stránke