Novinky

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

Termíny DOD a prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019 Kritériá prijímacieho konania na 4-ročné denné štúdium v študijnom odbore 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2018/2019 Požiadavky …

Ponúkame

poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým počtom žiakov v triede rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci všetkých predmetov ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka žiakom je denne k dispozícií …

Odbory

Denné štúdium: Sociálno-výchovný pracovník 7661 M Animátor voľného času 7662 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M Pomaturitné štúdium denné: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 N …