Novinky

Výsledky prijímacích pohovorov

Výsledky 1. kola talentových skúšok – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Výsledky 2. kola talentových skúšok – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ponúkame

poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým počtom žiakov v triede rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci všetkých predmetov ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka žiakom je denne k dispozícií …

Odbory

Denné štúdium: Sociálno-výchovný pracovník 7661 M Animátor voľného času 7662 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M Pomaturitné štúdium denné: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 N …

Najnovšie na našej Facebook stránke

Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia17/04/2019 @ 13:36
Prázdniny sú tu! Budeme sa na Vás tešiť v stredu 24. apríla 2019. 😊🐰🐥🌷🌞
#paneuropasa #inypohladnaskolu #velkanoc #prazdniny
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia23/03/2019 @ 20:14
Ďakujeme, ak ste nás navštívili počas dní otvorených dverí. Onedlho nás čakajú prijímacie pohovory. V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať 🙂✍️📖
#paneuropasa #inypohladnaskolu #pedagogickaasocialnaakademia #prijimamenovychziakov