Novinky

Ponúkame

poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým počtom žiakov v triede rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci všetkých predmetov ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka žiakom je denne k dispozícií …

Odbory

Denné štúdium: Sociálno-výchovný pracovník 7661 M Animátor voľného času 7662 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 M Pomaturitné štúdium denné: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 N …

Prestup

Žiakov prijímame do všetkých ročníkov počas celého školského roka! V prípade záujmu sa obráťte na vedenie školy. Všetky potrebné kontakty nájdete v sekcii Kontakt na nás. Tešíme sa na každého …

Najnovšie na našej Facebook stránke

Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia13/03/2020 @ 10:56
Milí rodičia,

na základe tlačového brífingu Úradu vlády SR, budú od pondelka 16.3.2020 zatvorené školské zariadenia po dobu 14 dní.
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia
Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia08/03/2020 @ 19:34
Milí rodičia,

dovoľte nám informovať Vás, že na základe mimoriadneho tlačového brífingu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej ako „BSK“) zo dňa 8. marca 2020 (nedeľa), majú všetky stredné školy a základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prerušené štúdium v dátume od pondelka 9. do piatku 13. marca 2020 z dôvodu zabezpečenia preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu.

Nakoľko aj obe naše školy - Súkromná základná škola, ako aj Súkromná pedagogická a sociálna akadémia sídlia v prenajatých priestoroch BSK, ktoré budú v tomto termíne zatvorené, ale rovnako aj s prihliadnutím na vysokú chorobnosť zamestnancov a žiakov školy, Vedenie oboch škôl rovnako prerušuje štúdium v termíne od 9. – 13. marca 2020.

O ďalšom vývine situácie a opätovnom nástupe žiakov do školy Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.