Ponúkame

  • poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým
    počtom žiakov v triede
  • rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci
    všetkých predmetov
  • ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
  • žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, špeciálny pedagóg,
    logopéd a asistent učiteľa
  • ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného plánu