Vedenie školy

PhDr. Veronika Bisaki 
Štatutárny zástupca 
Riaditeľ školy


PaedDr. Mária Barancová

Zástupca
riaditeľa

PaedDr. Janka Slovíková 
Zástupca riaditeľa
pre pedagogickú činnosť 

Mgr. Michaela Györgyfiová 
Zástupca pre personálnu 
a finančnú agendu