Vedenie školy

 

PhDr. Veronika Bisaki, PhD.MBA
Štatutárny zástupca 
Riaditeľ školy

 

PaedDr. Janka Slovíková
Zástupca riaditeľa
pre pedagogickú činnosť

 

Mgr. Michaela Györgyfiová
Zástupca pre personálnu
a finančnú agendu