Vedenie školy

PhDr. Veronika Bisaki 
Štatutárny zástupca 
Riaditeľ školy

PaedDr. Janka Slovíková
Zástupca riaditeľa
pre pedagogickú činnosť

Mgr. Michaela Györgyfiová
Zástupca pre personálnu
a finančnú agendu

PaedDr. Mária Barancová
Zástupca pre
pomaturitné štúdium