Učitelia

Prof. PaeDr. Eva Gajdošová, PhD.

PaeDr. Veronika Bisaki, PhD. MBAMgr. Marína Volchková

Mgr. Katarína Župinová

Mgr. Filip Švrček Mgr. Patrícia Brúderová

Mgr. Kristína Prosuchová

RNDr. Veronika Zvončeková Mgr. Zuzana Džongová
Mgr. Hana IzraelováMgr. Michal AmzalagMgr. Laura Árpová