Učitelia

Prof. PaeDr. Eva Gajdošová, PhD.

PaeDr. Veronika Bisaki, PhD. Mgr. Katarína Hauková

Mgr. Katarína Župinová

Mgr. Filip Švrček Mgr. Pavol Škripek

Mgr. Kristína Prosuchová

RNDr. Veronika ZvončekováMgr. Patrícia Bacskaiová