Prestup

Žiakov prijímame do všetkých ročníkov počas celého školského roka!
V prípade záujmu sa obráťte na vedenie školy.
Všetky potrebné kontakty nájdete v sekcii Kontakt na nás.

Tešíme sa na každého nového žiaka!