Prestup

Žiakov prijímame do všetkých ročníkov počas celého školského roka!

V prípade záujmu sa obráťte na vedenie školy.

Všetky potrebné kontakty nájdete v sekcii Kontakt na nás.

Tešíme sa na vás!