Otvárame 2. kolo

Prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025

Otvárame 2. kolo prijímacích skúšok a prijímame žiakov do odborov :

  • Sociálno - výchovný pracovník
  • Animátor voľného času
  • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 18. júna 2024 o 09:00 hod. v priestoroch Súkromnej odbornej strednej školy pedagogickej a sociálnej.

Tešíme sa na Vás.

Maturitné témy 2024

Prijímacie konanie