Ponúkame

  • poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým počtom žiakov v triede
  • rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci všetkých predmetov
  • ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
  • žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, špeciálny pedagóg,
  • logopéd a asistent učiteľa
  • ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného plánu
  • zaujímavé besedy a prednášky odborníkov
  • školské exkurzie a aktivity zamerané na uplatnenie vedomostí v praxi

Prestup

Žiakov prijímame do všetkých ročníkov počas celého školského roka!

V prípade záujmu sa obráťte na vedenie školy.

Všetky potrebné kontakty nájdete v sekcii Kontakt na nás.

Tešíme sa na vás!