Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Chceš sa stať učiteľom v materskej škole alebo vychovávateľom a nevieš sa rozhodnúť?

Nevieš sa rozhodnúť čo chceš v budúcnosti robiť? A čo takto stať sa obojím. Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Ak ťa baví práca s deťmi, určite ťa budú zaujímať predmety ako metodika hudobnej, výtvarnej či telesnej výchovy, ale aj psychológia či pedagogika.  Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí pri práci s deťmi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery, zostaneš v odbore v rámci učiteľstva pre materské školy či si vyberieš psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

Ak už maturitu máš, môžeš si u nás svoje vedomosti a schopnosti zdokonaliť v podobe 2-ročného externého pomaturitného štúdia. Stačí, ak nám pošleš prihlášku do 31. mája a my sa s tebou spojíme.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v triedach predškolákov, v centrách voľného času, v detských kútikoch, ako asistent učiteľa, ale aj v mnohých iných povolaniach. My sme pre teba tá správna voľba.

Chceš sa stať špecialistom na deti a žiakov s poruchami a znevýhodneniami?

Chceš sa stať špecialistom na deti a žiakov s poruchami a znevýhodneniami?

Ak vieš, že chceš pracovať s deťmi a zároveň chceš pomáhať, prihlás sa ku nám.  V našej škole ťa za 2 roky externého štúdia budú vzdelávať a pripravovať na tvoje budúce povolanie mladí učitelia i odborníci z praxe, ktorí sa s tebou podelia o všetky svoje vedomosti.  

Ak ťa baví práca s deťmi, určite ťa budú zaujímať predmety ako metodika hudobnej, výtvarnej či telesnej výchovy, ale aj psychológia či pedagogika.  Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí pri práci s deťmi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery, zostaneš v odbore v rámci učiteľstva pre materské školy či si vyberieš psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v triedach predškolákov, v centrách voľného času, v detských kútikoch, ako asistent učiteľa, ale aj v mnohých iných povolaniach. My sme pre teba tá správna voľba.

Chceš sa stať Animátorom voľného času?

Chceš sa stať Animátorom voľného času?

Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Študovať budeš predmety ako základy cestovného ruchu, metodika aktivít voľného času alebo manažment a marketing aktivít voľného času, ktoré ti dajú mnohé vedomosti, s ktorými sa nikdy nestratíš. Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, vďaka ktorým sa dohovoríš kdekoľvek na svete. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii a k využívaniu tvojich vedomostí v praxi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš učiteľské smery či psychológiu, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, školských kluboch detí, v centrách voľného času, v detských kútikoch či v lukratívnych hoteloch. Tvoje budúce povolanie ťa vezme do rôznych kútov sveta pri práci v cestovnom ruchu. Úspešný však budeš aj keď sa rozhodneš stať asistentom učiteľa. My sme pre teba tá správna voľba.

Chceš sa stať sociálno – výchovným pracovníkom?

Chceš sa stať sociálno – výchovným pracovníkom?

Prihlás sa ku nám a čakajú ťa 4 roky štúdia s mladými učiteľmi a pod vedením skvelých odborníkov.

Študovať budeš predmety ako psychológia, pedagogika, sociológia, metódy sociálnej práce i sociálno – právna ochrana. Tešiť sa môžeš na angličtinu a španielčinu, s ktorými sa vo svete nestratíš a dohovoríš sa kdekoľvek. Matematika u nás nie je dôležitá, my ťa povedieme k humanizmu, tolerancii, ale aj využívaniu tvojich vedomostí v praxi.

Keď zmaturuješ, môžeš študovať na mnohých vysokých školách. Či si vyberieš psychológiu, sociológiu, sociálnu prácu, učiteľské smery, určite budeš úspešný. Ale môžeš zostať aj u nás, na našom pomaturitnom štúdiu, pri ktorom stíhaš prácu i zábavu.

V budúcnosti sa môžeš venovať práci s deťmi v škôlkach, v školských kluboch detí, v centrách voľného času, ale taktiež môžeš pomáhať ľuďom ako sociálny pracovník, ktorý im bude pomáhať riešiť problémy, či ich bude opatrovať. Ak sa chceš stať  učiteľom materskej školy, vychovávateľom, asistentom sociálneho pracovníka či sociálnym pracovníkom, my sme pre teba tá správna voľba.